ข้อมูล eBook

ชื่อ: SUPER CHEMISTRY สรุปเข้มเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ธนพงษ์ วัชรโรจน์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมปลายที่สำคัญและออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจไวสุดๆ ด้วยตัวอย่าง, ตารางสรุป, Mind Map และภาพประกอบ พร้อมแนวข้อสอบในรูปแบบ 4 ตัวเลือก และ 5 ตัวเลือกที่มักออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มเกรด สอบตรง ชิงทุน โควตา พิชิต PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ และระบบใหม่ TCAS
 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-14 00:48
2021-03-02 00:45
2021-02-09 01:12
2020-12-08 00:16
2020-11-28 01:16
2020-11-20 01:03
2020-11-12 01:30