ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานปรับอากาศรถยนต์

ผู้แต่ง: ธงชัย เสริมพงษ์พันธ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา