ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ , รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี , อาจารย์มณิสรา จุลสมัย

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา