ข้อมูล eBook

ชื่อ: Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อ่านเร็วกระชับ เข้าใจง่าย พูดได้ทันทีแม้ไม่มีพื้นฐาน ใช้เรียน สอบ ทำงาน เที่ยว ได้อย่างมั่นใจ ฝึกพูดจีนจากกว่า 30สถานการณ์ 530 ตัวอย่างประโยค พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่ายด้วยตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่านและคำแปลไทย