ข้อมูล eBook

ชื่อ: X.O. Group เรื่องภายในขบวนเสรีไทย

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

ในคำปรารภของเขาแก่ ม.เบร์แตง เดอรอเชอะเรต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ 1732 วอลแตร์กว่าวไว้ว่าในตอนหนึ่งว่า "ผู้ใดเขียนประวัติศาสตร์ในสมัยตนเอง ย่อมคาดหมายล่วงหน้าไว้วด้ว่า จะต้องถูกโจมตี สำหรับทุกสิ่งที่เขาพูด และทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้พูด แต่อุปสรรคเล็ก ๆ เหล่านี้ไม่ควรจะเป็นเครื่องบันทอนกำลังใจแก่ผู้รักอิสระภาพและความจริง ซึ่งไม่มุ่งหวังอะไร ไม่หวาดเกรงอะไร ไม่ขอร้องอะไร นอกจากฝักใฝ่ทะเยอทะยานอยู่เฉพาะแต่การสร้างเสริมอักษรศาสตร์เท่านั้น