ข้อมูล eBook

ชื่อ: เดินศาสตร์ ศาสตร์แห่งการเดิน เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

หนังสือ "เดินศาสตร์" เป็นคู่มือการเดินการดูแลสุขภาพฉบับกระเป๋าที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ ผู้อยากทำความรู้จักกับกิจกรรมทางกาย การเดินออกกำลังอย่างถูกวิธี เทคนิคเคล็ดลับต่าง ๆ รวบไปถึงการเลือกกินอาหารในแบบฉบับบอกลาความอ้วน พร้อมตรัหนักว่าการทำกิจกรรมทางกายนั้มเป็นสิ่งที่ทำมันงาน ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา