ข้อมูล eBook

ชื่อ: Know Covid - รู้ทันโควิด

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

"knowCovid รู้ทันโควิด" เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โควิด 19 หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้นำสิ่งที่สังคมพูดถึงและส่งต่อกันจากสื่อต่าง ๆ มาอธิบายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าอ่าน