ข้อมูล eBook

ชื่อ: กู้ชาติ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

     พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ยุติบทบาทลงเมื่อเกิดรัฐประหารโดยคณะ คมช. และช่วงของรัฐบาล "ขิงแก่" นั้นแม้พันธมิตรฯ อาจจะออกมาติติงรัฐบาลบ้าง แต่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ อย่าวเป็นรูปธรรม