ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอบราแฮม ลินคอนล์น

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

เอบราแฮม ลินคอนล์น เมื่อแปดสิบเจ็ดปีที่แล้วบรรพบุรุษของเรา เป็นชาติที่สร้างขึ้นด้วยเสรีภาพและอุทิศให้แก่หลักธรรมข้อที่ว่าคนเราเท่าเทียมกันโดยกำเหนิด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-23 00:54