ข้อมูล eBook

ชื่อ: Wealth Design สร้างความมั่งคั่งแบบที่ไช่คุณ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

     เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยมีฝัน มีเป้าหมาย บางฝันต้องใช้จ่าย บางเป้าหมายต้องเก็บออม และถ้าเป้าหมายของคุณคือ การมีอิสระภาพทางการเงิน มี Wealth ครือความมั่งคั่งแล้ว การวางแผน บริหารจัดการที่ดีเป็นเรื่องสำคัญและก่อนที่เราจะออกเดินทาง ก็ควรต้องรู้ว่า เราอยู่ตรงไหน ต้องเรื่อมในทิศทางใด หรือจุดหมายนั้นและสำเร็จได้อย่างไร แล้วแผนที่เหมาะสมสอดคล้องเป็นจริงได้ ตรงตามไลฟ์ไตล์ของเรา คืออะไร