ข้อมูล eBook

ชื่อ: วางแผนการออมสม่ำเสมอ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

ชีวิตคือการเดินทาง เราทุกคนเลือกได้ว่าเส้นทางชีวิตจะออกแบบไว้ล่วงหน้า หรือปล่อยให้ชะตาลิขตไปตามยถากรรมบางคนอาจกำหนดเส้นทางชีวิตโดยเตรียมการล่วงหน้าเป็นเดือนหรือเป็นปี ตั้งแต่จองตั๋วราคาถูก จองที่พักโรงแรมล่วงหน้าด้วยส่วนลด ตรวจสอบพยากรณ์อากาศเพื่อกำหนดช่วงการเดินทาง รวมถึงทัศนียภาพที่คาดหวัง แต่กับบางคนชีวิตก็อาจเป็นการพจญภัยเหมือนกับการเดินเรือในทะเลโดยไม่มีเข็มทิศ ไม่มีการฟังคำพยากรณ์อากาศว่าเรือในทะเลโดยไม่มีเข็มทิศ ไม่มีการพังคำพยากรอากาศว่าเรือเล็กเรือใหญ่ออกจากฝั่งได้หรือไม่ ไม่มีการตรวจสอบว่าน้ำมันที่เหลืออยู่จะเพียงพอให้ล่องเรือได้นานแค่ไหน