ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษียณสบาย สไตล์วัยเก๋า

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

คู่มือ "เงินทองต้องวางแผน ตอนเกษียณสบาย สไตล์วัยเก๋า" เล่มนี้ จะช่วยให้วัยเก๋าทั้งหลายเรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวัยเกษียณไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สถารภาพสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสถานภาพทางการเงิน โดยจะชี้แนะแนวทางบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ใช้ในวัยเกษียณ รวมทั้งถ่ายทอดวิธีการวางแผนหลังเกษียณเพื่อให้มีเงินพอใช้จ่ายไปตลอดชีวิตและสารมารถพิชิตเป้าหมายตามที่ตนเองตั้งใจไว้ได้สำเร็จสมปรารถนา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-04-11 00:40