ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความถนัดทางวิศวกรรม

ผู้แต่ง: อาจารย์อิสเรศ ปิตินวกรม

สำนักพิมพ์: แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม กลศาสตร์ ไฟฟ้า สมบัติเชิงกลของสาร ไว้ในเล่มเดียว