ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: QUICK CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย

ผู้แต่ง: วีรศักดิ์ ดวงดาว

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สรุปเนื้อหาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ออกสอบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, PAT, O-NET, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, Admission, 9 วิชาสามัญ และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-03-04 02:32