ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 20 คิด...ชีวิตสร้างสรรค์

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

 ถ้าจะเริ่มต้นเดินทางตามเป้าหมายความฝันให้เป็นจริงแล้ว วิธีการที่มนุษย์จะทำสิ่งแรกก็คือ
การคิด วิธีการเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆ ของตนให้กลายมาเป็นแง่คิด เป็นหลักการคิด
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักการคิดที่ถูกวิธี เพื่อความสำเร็จในชีวิต