ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Confusing Words

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

คุณเคยสับสนหรือไม่แน่ใจว่าควรจะใช้คำไหนดีระหว่างAdvice กับ Advise รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอื่นๆ อีกหลายๆ ตัวไหมคะ และถ้าคุณเคยสงสัยว่าคำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ ฯลฯ คืออะไร หนังสือเล่มนี้ช่วยไขข้อข้องใจให้คุณได้ค่ะ ข้อสังเกต กริยา Be สามารถเป็นได้ทั้ง กริยาหลักและกริยาช่วย They are students. I am reading Harry Potter. 1. Accept vs. Except Accept is a verb, which means to agree to take something or to be willing tolerate ideas and situations. Example: I accepted the teacher’s opinion of my essay. He accepted the trophy for winning the match. Except is used as a preposition or conjunction, which means not including or to be without something. Example: Everyone came to work on time except Somchai. I bought everything for dinner except the wine.