ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในองค์กร

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้เป็นการจุดประกายสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนงานมาในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร (Admin) จะได้เรียนรู้ว่า ขั้นตอนในการทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้างและพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างจึงจะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายระดับมือโปรได้