ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การจัดการสีเพื่องานกราฟิก (Color Management System)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการจัดการสีเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการอธิบายที่ละเอียด เข้าใจง่าย และครอบคลุมผู้ใช้หลายระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ถ่ายรูปเป็นงานอดิเรก ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในงานกราฟิก ด้วยการใช้โปรแกรมในการทำงานเพียง 2-3 โปรแกรม รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับงานพิมพ์ออฟเซ็ตอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-12-15 00:47