ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ความฝันของความฝัน (ปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

 มนุาย์ทุกคนมีความฝันและต้องการทำให้มันเป็นความจริง
แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่หากเราค้นพบ "ความฝันของความฝัน"
ด้วยความใส่ใจและไตร่ตรอง พร้อมกับทำความเข้าใจโดยปราศจากอคติ
หรือความเพ้อฝันแบบลมๆ แล้งๆ เราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จ
ที่ยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของเราขึ้นมาได้ แม้จะประสบความสำเร็จยากลำบาก
ในการเดินทางช่วงต้นของชีวิต แต่ท้ายที่สุดก็จะพบความสำเร็จ
และความสุขในบั้นปลายชีวิต เพราะ "เราคือผู้ลิขิตชีวิตของเราเอง"